Logresnella

Alt om tenner

Personvern på Logresnella.net

Følgende erklæring (denne erklæringen) beskriver retningslinjene til Logresnella. (Dette er noen ganger omtalt i denne personvernpolitikken som “Logresnella”, “Selskapet”, “vi” eller “oss”) med hensyn til informasjon vi samle inn fra besøkende til bedriftens nettside (www.dentistrytoday.com). Denne erklæringen beskriver også tjenestene (våre “Tjenester”) vi tilbyr til våre kunder (hver, en “Kund”) og inneholder vår sluttbruker-opsjonsmekanisme. Med mindre annet er oppgitt i denne erklæringen, gjelder ikke denne erklæringen for våre offline datapraksis. Denne erklæringen gjelder fra og med datoen som er angitt ovenfor.
Denne erklæring gjelder driften av et hvilket som helst nettsted som direkte lenker til denne erklæring når du klikker på «personvernerklæring» i nettstedssiden footer.